Haiti National Team Roster


Pos Nat Player Team Age NT Exp Bats Hit BC PD Pow Spd Fld Rng Arm Pos SI Pot Salary
C Haiti Jean-Baptiste Duvalier LGR 17 1 0 S 4 5 3 4 8 3 9 15 C 51 13 $0.20M
2B Haiti François Toussaint SMY 25 5 0 R 5 9 12 13 11 10 16 7 2B 83 13 $0.20M
2B Haiti Edgard Jérôme ALM 20 4 0 R 11 9 7 9 12 9 17 13 2b ss 87 14 $0.20M
2B Haiti Mackenson Clery SPV 20 2 0 R 14 7 4 7 8 8 13 17 2b ss 78 11 $0.20M
3B Haiti Ricardo Vorbe SND 31 14 8 R 13 8 8 6 14 14 12 16 3b 91 11 $0.50M
3B Haiti Peterson Goreaux SHR 19 1 0 R 9 5 7 6 13 6 9 13 3b c 68 12 $0.20M
SS Haiti Ricardo Goreaux GAL 19 3 0 R 9 8 6 7 14 10 15 13 SS 82 15 $0.20M
OF Haiti Jean-Claude Baptiste MCK 32 13 7 L 17 13 14 17 14 10 11 11 OF 1b 107 13 $2.70M
OF Haiti Jean-Claude Duval DB 25 7 2 L 6 11 8 15 14 16 14 10 of 94 12 $0.50M
OF Haiti Frantz Baptiste ELP 24 4 2 L 14 13 7 6 10 7 15 14 of 86 12 $0.50M
OF Haiti Gilles Vorbe HIC 23 7 3 S 12 11 11 15 18 14 15 10 OF 1b 106 14 $0.50M
OF Haiti Junior Saint-Vil BRT 20 1 0 L 4 5 6 8 17 8 12 16 OF 1b 76 13 $0.20M
OF Haiti Gilles Saint-Preux ATH 19 3 0 R 5 6 5 5 19 4 18 9 OF 71 13 $0.20M
OF Haiti Frantz Noël BER 18 1 0 R 9 7 7 5 14 4 17 19 of 82 14 $0.20M


Pos Nat Player Team Age NT Exp Throws Vel CoS Mov Con Sta Fld Rng Arm Pos SI Pot Salary
P Haiti Jean-Jacques Charles WAS 35 12 12 R 7 11 16 13 13 8 11 4 P 86 12 $1.05M
P Haiti Wilner Pierre DBQ 34 10 10 R 12 7 10 16 11 8 13 12 P 86 11 $1.55M
P Haiti Vladimir Duvalier TUS 33 8 8 R 16 17 16 11 10 11 12 8 P 103 13 $0.50M
P Haiti Philippe Jérôme FTL 31 7 8 L 16 18 13 8 15 10 17 14 P 108 13 $0.65M
P Haiti Olden Duvalier BAY 31 10 8 L 12 16 16 16 14 10 16 6 P 108 14 $1.70M
P Haiti Alexandre Augustin HRL 30 6 7 L 15 15 12 11 16 16 13 12 P 106 13 $0.50M
P Haiti Alain Joseph WIC 29 6 4 L 17 13 13 11 17 5 14 11 P 103 12 $0.85M
P Haiti Thierry Jerome STR 28 5 5 L 8 15 14 16 11 9 12 8 P 94 12 $0.50M
P Haiti Jean-Robert Duvalier TR 27 5 5 R 9 16 17 16 13 13 12 18 P 110 13 $1.80M
P Haiti Jean-Baptiste Saint-Vil SED 25 2 3 R 9 11 15 17 11 14 12 6 P 94 12 $0.50M