Thailand National Team Roster


Pos Nat Player Team Age NT Exp Bats Hit BC PD Pow Spd Fld Rng Arm Pos SI Pot Salary
C Thailand Piyabutr Vipavakit EPR 30 7 5 R 17 6 10 18 10 8 8 18 C 95 12 $3.65M
C Thailand Panit Poontarat PB 24 3 0 R 11 9 8 6 13 5 11 16 C OF 79 11 $0.20M
2B Thailand Chartchai Kaouthai ESL 33 7 7 S 15 14 16 12 4 15 9 15 2B 3B 100 12 $2.05M
3B Thailand Niran Suttirat TRH 30 7 5 R 18 16 9 10 18 11 13 13 3B 1b 108 13 $1.75M
3B Thailand Intira Pongsuwan MNT 24 3 0 R 10 10 6 9 12 14 8 17 3B 86 13 $0.20M
SS Thailand Aran Kitjakarn HNV 28 5 3 R 11 9 7 11 12 11 16 15 SS 2b 3b 92 12 $0.50M
OF Thailand Daeng Panjamawat PV 32 9 9 L 15 9 13 15 12 11 13 10 OF 1B 98 12 $1.20M
OF Thailand Thaksin Jetatikarn ASP 31 7 8 R 15 17 11 9 8 14 8 6 OF 1b 88 11 $0.50M


Pos Nat Player Team Age NT Exp Throws Vel CoS Mov Con Sta Fld Rng Arm Pos SI Pot Salary
P Thailand Daeng Montri DAN 35 11 10 R 11 8 17 15 15 15 14 13 P 103 14 $1.85M
P Thailand Thinnakorn Kraibutr SYR 33 11 9 R 15 16 12 12 15 8 11 9 P 101 13 $1.10M
P Thailand Naowarat Visalyaputra OAK 33 3 1 R 13 10 11 14 11 15 14 16 P 96 12 $0.50M
P Thailand Niran Kaouthai LEW 33 2 1 R 7 8 13 16 10 8 15 14 P 86 11 $0.65M
P Thailand Akara Sangsorn +10 REN 32 10 8 L 10 19 17 11 13 10 15 7 P 103 13 $1.00M
P Thailand Gamon Kaouthai GLE 28 7 5 L 18 15 16 12 20 16 8 8 P 117 14 $2.15M
P Thailand Mani Atitarn DFB 28 7 2 L 14 17 15 16 16 9 10 11 P 112 14 $3.25M
P Thailand Asda Jitnukul MBH 25 3 0 L 8 6 5 7 6 10 16 15 P 60 11 $0.20M
P Thailand Gamon Prasongsanti RSM 22 1 0 R 8 8 9 9 10 8 6 12 P 68 12 $0.20M