Thailand National Team Roster


Pos Nat Player Team Age NT Exp Bats Hit BC PD Pow Spd Fld Rng Arm Pos SI Pot Salary
C Thailand Piyabutr Vipavakit CHT 29 6 4 R 17 6 10 18 10 8 8 18 C 95 12 $1.90M
C Thailand Panit Poontarat PB 23 2 0 R 10 9 8 6 13 5 11 16 C of 78 11 $0.20M
2B Thailand Chartchai Kaouthai ESL 32 6 6 S 15 14 16 12 4 15 9 15 2B 3B 100 12 $2.25M
3B Thailand Niran Suttirat TRH 29 6 4 R 18 16 9 10 18 11 13 13 3B 1b 108 13 $1.80M
3B Thailand Intira Pongsuwan MNT 23 2 0 R 10 10 5 8 12 13 8 17 3B 83 13 $0.20M
SS Thailand Aran Kitjakarn HNV 27 4 2 R 11 9 7 11 12 11 16 15 SS 2b 3b 92 12 $0.50M
OF Thailand Daeng Panjamawat PV 31 8 8 L 15 9 13 15 13 11 14 10 OF 1B 100 12 $1.15M
OF Thailand Thaksin Jetatikarn ASP 30 6 7 R 15 17 11 10 9 14 9 6 OF 1b 91 11 $0.50M


Pos Nat Player Team Age NT Exp Throws Vel CoS Mov Con Sta Fld Rng Arm Pos SI Pot Salary
P Thailand Daeng Montri DAN 34 10 9 R 12 8 17 15 16 15 15 13 P 106 14 $3.10M
P Thailand Thinnakorn Kraibutr SYR 32 10 8 R 16 16 12 12 16 8 11 9 P 104 13 $0.95M
P Thailand Naowarat Visalyaputra OAK 32 2 0 R 14 10 12 14 12 15 15 17 P 101 12 $0.50M
P Thailand Phanumas Pornpipatpong ATH 32 7 6 R 9 15 11 13 17 5 16 17 P 100 12 $0.95M
P Thailand Niran Kaouthai LEW 32 1 0 R 8 8 13 17 11 9 16 15 P 91 11 $0.50M
P Thailand Akara Sangsorn REN 31 9 7 L 10 19 17 11 13 10 15 7 P 103 13 $1.20M
P Thailand Gamon Kaouthai GLE 27 6 4 L 18 15 16 12 20 16 8 8 P 117 14 $1.85M
P Thailand Mani Atitarn DFB 27 6 1 L 14 17 15 16 16 9 10 11 P 112 14 $0.95M